Kantpressning

Bystronic Xpert 320t 3m 6 axlig 3D kompatibel
Bystronic Xpert 150t 3m 6 axlig 3D kompatibel
Coast one 20t 0,8m servokantpress

3D kompatibel betyder att kunden skickar en ritning i 3D format (eller att vi ritar om kunden önskar) med vilken vi simulerar hela tillverkningen före verklig produktion. Detta betyder att vi ser alla eventuella problem före produktionsstart och kan åtgärda dem + att vi får en slutprodukt med högre kvalité.